Pravidla hry:

Airsoft, stejně tak jako každé jiné sport má svá pravidla. Nejde jen o bezpečnost soutěžících, ale i o pravidla, která zajistí lepší hratelnost, fair-play chování a podobně.

1. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM. Na to je nutné brát zřetel na prvním místě. 

2. Na druhém místě je to FAIR PLAY hra.

3. Vždy se řiďte pokyny pořadatele!

 

Základní ustanovení:

1. Následující pravidla jsou závazná pro všechny hráče, bez vyjímek. Z titulu pravidel nemá žádný hráč na bojišti žádné výhody.

2. Porušení pravidel, ať už účelné či z neznalosti, může být potrestáno zařazením hráče na černou listinu, kdy bude hráči odejmuta možnost se účastnit            dalších her.

3. Na hrách jsou používány airsoftové zbraně, tedy střelné zbraně kategorie D. Použití jiných zbraní na hře je zakázáno. Použití střelných zbraní upravených na zbraň kategorie D je možné až po schválení pořadatelem.

4. Každý hráč má povinnost při odchodu z hrací zóny po sobě uklidit veškeré odpadky.

5. Každý hráč má povinnost se registrovat na hru, pokud není u konkrétní hry uvedeno jinak. Registrace je platná až po jejím zpětném potvrzení organizátorem.

6.Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Rozhodnutí pořadatele je závazné a není proti němu odvolání.

 

Bezpečnostní pravidla:

1. Každý si musí chránit zrak- nutno používat bezpečnostní brýle, které jsou určeny k Airsoftu či masku. V opačném případě můžete být ze hry vyloučeni.

2. Každý musí dbát dílčích domluvených pravidel airsoftové hry.

3. Hráč musí hrát s takovou bezpečnou výbavou, aby měl chráněné důležité části těla.

4. Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobené zásahem airsoftovou zbraní. Pořadatel doporučuje užití značkových celoobličejové masek, ochranných rukavic, chráničů na krk apod.

5. Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená zneužitím či nesprávným užitím vlastní airsoftové zbraně.

6. Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená pohybem na hřišti. Pořadatel doporučuje nošení pevné obuvi.

7. Ve hře není povolen fyzický kontakt, v žádné podobě. Nejsou povoleny žádné kontaktní zbraně.

8. Na hře je zakázáno držení, distribuce a užívání omamných a psychotropních látek.

 

Fair-play:

1. Zásah platí do celé výstroje. Pokud ti trefí Airsoft zbraň, můžeš pokračovat se záložni pokud ji máš. Pokud ne. Odcházíš.

2. Zásah platí do celého těla i výstroje. Zásah je povinné přiznat.

3. Airsoft zbraň je zbraň kategorie D - zodpovědnost

4. Airsoft zbraň lze upgradovat. Myslete ale na to, že je to střelná zbraň kategorie D a čím vyšši výkon, tím větši zraněni může způsobit. Jelikož jsou tyto zbraňe od 18 let, je zde trestní zodpovědnost.

5. Pakliže je hráč mladší, odpovědnost vzniká na právním zástupci.

6. Jestliže se vyskytuje na herním poli človek, který je dostatečně starý na trestni zodpovednost, tj. 18 let a vice, myslete mladši hráči na to, že pokud se něco stane, bude z toho mit velke problémy právě on.

7. Nošeni Airsoft zbraně na veřejnosti podléhá zákonům a legislativě platné v ČR. Takže pokud Airsoft zbraň prenáším, nosím ji skrytou nebo umístěnou v obale k tomu určeném. V žádném připadě ne tak, aby byla Airsoft zbraň videt a budila pocit nebezpečí ve veřejnosti.

8.Přeci jen to jak se hráč Airsoftu chová na veřejnosti ukazuje nejen na to jaký on sam je, ale predevším na to, jaká je komunita Airsoft hráčů. Opravdu nikdo nestoji o to, aby Airsoft hráči byli bráni jako něco špatného a tudíž nežádoucího.

9. Jakékoliv slovní potyčky, zvláště obsahující slovní vulgarismy, jsou nežádoucí a budou postihovány.

10. Zásah airsoftovou zbraní je těžko identifikovatelný, proto je možné, že budete opakově zasaženi i poté, co jste přestali provádět bojovou činnost. Organizátor pro doporučuje prvotní oznámení zásahu jako velmi výrazný výkřik typu „Mám!“, „Zásah!“, „Dostal!“ apod.

11. Hráči, u kterých se opakovaně prokáže, že nepřiznali zásah, riskují doživotní zákaz účasti námi pořádaných hrách.

12: Je možné, že vám některý z vámi zasažených nepřátel z neznámých důvodu nepřizná zásah. V takovém případě je krajně nežádoucí nadávat, osočovat apod. Vždy je šance, že jste jej nezasáhli.

 

Herní prostory:

Snažme se, abychom se vyvarovaly místum se zvýšeným rizikem úrazu. A zdržuji se jen na místech vyhrazených pořadatelem.

 

Civilní osoby:

Je zvykem mezi hráči, že pokud se při airsoftu objeví v prostoru hry civilní osoba, je nutné neprodleně poté co ji spatříte informovat o přítomnosti nehráče a okamžitě ukončit střelbu. Zraněni člověka který jen procházel, může vést ke zbytečným a velkým problémům.

 

Zbytečný konflikt:

Snažíme se hrát fair play. Pokud mě zásahnou, odchazím. Ve vyjimečných případech se může stát, že zásah necítím. Pakliže mi protivník/ soupěř oznámí, že jsem dostal zásah, bez debat odcházím. I ve sporných případech. Nemá smysl zbytečně vyvolávat konflikt. 

 

Střelba do hlavy:

Ano, může se stát. Z větší vzdálenosti můžeme omylem zasáhnou protivnika. Ale snažíme se tomu vyvarovat. Na hlavě je spousta citlivých míst a orgánů. Takže pokud je to možné, snažíme se, aby střelba směřovala na tělo a končetiny.

 

Pyrotechnika:

Pyrotechnika je na našem hřišti zakázaná. Max. možnost použití dýmovnic. Před tím musí být schváleno pořadateli akce.

 

Mrtvoliště:

1. Mrtvoliště je určeno na bezpečném místě, kde je zákaz střelby. Je společné, pokud se strany nedomluví jinak a každá strana nemá vlastní.

2. Pokud jsem na mrtvolišti, nechávám si z bezpečnostních důvodů ochranné brýle a dodržuji pravidlo, že se na něm nestřílí. Může se stát, že hráč který uslyší z toho směru střelbu, obrátí zbraň a střelbu zbytečně opětuje. Opět zbytečný konflift.

 

Návštěvníci:

1. Naše Airsoftové hry navštěvují také děti a rodiče. Ne každý kdo se na nás přijde podívat je hráčem airsoftu. A tak je nutné mít na ostatní ohled a dodržovat z důvodů bezpečnosti  základní pravidla.

2. Všichni, nejenom hráči, jsou povinni mít ochranné brýle, aby se předešlo úrazům.

 

Mimo hru:

1. Mimo hrací plochu je nutné mít zbraň zajištěnou a vyndaný zásobník.

2. Dbát pokynů pořadatelů, rozhodčích, pomocníků pořadatele, neohrožovat zdraví ostatních účastníků, zbraně používat  jen na místech k tomu určených.

 

Je přísně zakázáno!

1. Konzumovat alkohol a jiné chování ovládající látky.

2. Poškozovat vybavení stanovišť, nebo celého areálu.

3. Provokovat, řešit soukromé spory.

4. Znevažovat rozhodnutí pořadatelů či jejich pomocníků.