Military airsoft - týmové akce

      (Vhodné i pro team-building)

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ:

 • jednodenní a vícedenní (víkendové) Military Airsoft akce, plné adrenalinu, vzrušení a zábavy
 • prožijete nezapomenutelné chvíle, kdy si jako členové Speciálních jednotek projdete náročným přijímacím řízením a posunete hranice svých fyzických a psychických schopností na vyšší úroveň
 • absolvování výcviku manipulace s airsoftovými zbraněmi, policejní/vojenské taktiky, boje zblízka a dalších dovedností ze světa Speciálních jednotek
 • taktiku zahrnující pohyb týmu v budovách – CQB /Close Quarter Battle/, nebo v přírodě/otevřeném terénu
 • možnost zapůjčení airsoftových zbraní HK G36, HK MP5 samozřejmostí …

 

Výcvikem získané schopnosti/dovednosti budou ihned prověřeny v několika airsoftových „bojových“ misích. To vše v týmu svých kolegů a přátel, pod profesionálním vedením zkušených instruktorů s dlouholetou zkušeností a praxí u ozbrojených a bezpečnostních složek.

 

Možnost využití některého z našich prostor (airsoftové hřiště, budova, les…), nebo možnost, po předchozí domluvě, pozvání našeho týmu na místo kdekoliv v ČR (prostor akce musí vyhovovat podmínkám bezpečné manipulace s airsoftovými zbraněmi).

 

ÚROVEŇ NÁROČNOSTI:

Nabídka našich Military Airsoft akcí je rozdělena dle náročnosti do tří úrovní I. - III. (od nejnižší, až po nejvyšší). Je vhodné, aby každý tým před přihlášením se do některého z našich programů, zvážil svoji celkovou a aktuální fyzickou i psychickou úroveň a podle toho volil z naší nabídky tak, aby program vyhovoval celému týmu.

Doporučení: celkovou úroveň týmu je nutné posuzovat s ohledem na nejslabší členy týmu - „řetěz je vždy silný tak, jak silný je jeho nejslabší článek.“ Úroveň náročnosti může být změněna také v průběhu výcviku, buď po domluvě vedoucího týmu s instruktory, nebo po vzájemné dohodě instruktorů, kteří výcvik povedou.

 

I. ÚROVEŇ

(spojař, řidič, zdravotník)

Tato úroveň je vhodná pro týmy, jehož členové mají spíše „sedavé zaměstnání“ (kancelářské práce, výpočetní technika…) a ve svém volném čase se nevěnují aktivně sportu. Program bude koncipován tak, aby si účastníci prošli zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží, ale s ohledem na jejich nižší úroveň motorických schopností.

 

PROGRAM:

 • Nástup: představení členů týmu, představení instruktorů, uvedení a rozebrání připraveného programu, pravidla bezpečnosti, kontrola výstroje a výzbroje, aktuální zdravotní stav všech účastníků ...
 • Rozcvička: rozehřátí organismu, strečink, příprava na zátěž ...
 • Pořadová příprava: volba velitele týmu, základy pořadové přípravy, základy práce v týmu, pohyb a přesuny v týmu, vybudování vzájemné důvěry …
 • Manipulace s airsoftovými zbraněmi: seznámení se zbraněmi, základy bezpečné manipulace – zásady bezpečné manipulace se zbraněmi obecně, pohyb se zbraní (jednotlivci, v týmu…), změny poloh se zbraní, záměna zbraně, střelba na cíl …
 • Sebeobrana: základní a průpravné techniky, základy sebeobrany, základní údery a kopy, obrana proti úderům, základy speciální sebeobrany
 • Taktika: základy policejní/vojenské taktiky, pohyb v otevřeném terénu (přesuny týmu, patrola…), přístup k budovám, vstup do budovy, obsazení budovy/jednotlivých místností, obrana pozice/úseku …
 • Bojové mise: plnění komplexních bojových úkolů, airsoftová hra …
 • Nástup: vyhodnocení programu, vyhodnocení hry, kontrola výstroje a výzbroje, prověření aktuálního zdravotního stavu členů týmu ...

 

VEČERNÍ PROGRAM:

Dle domluvy: posezení u ohně, opékání masa, „bečka“ apod., nebo pokračování denního programu (další výcvik, noční hra...)

 

II. ÚROVEŇ

(vojenský specialista)

Tato úroveň je vhodná pro týmy, jejichž členové jsou uvyklí manuální práci, nebo pro ty, kteří sice mají „sedavé zaměstnání,“ ale ve svém volném čase aktivně sportují. Program bude koncipován tak, aby si účastníci prošli zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží a naši instruktoři se postarají o to, aby účastníci tohoto programu v sobě objevili dosud ukryté rezervy.

PROGRAM:

"Program je prakticky stejný, jako u úrovně I., ale bude kladen větší důraz na fyzickou a psychickou kondici. Účastníci tohoto programu budou plnit různé úkoly v průběhu celého dne, i mezi jednotlivými zaměstnáními."

 • Nástup: představení členů týmu, představení instruktorů, uvedení a rozebrání připraveného programu, pravidla bezpečnosti, kontrola výstroje a výzbroje, aktuální zdravotní stav všech účastníků ...
 • Rozcvička: rozehřátí organismu, strečink, příprava na zátěž ...
 • Pořadová příprava: volba velitele týmu, základy pořadové přípravy, základy práce v týmu, pohyb a přesuny v týmu, vybudování vzájemné důvěry …
 • Manipulace s airsoftovými zbraněmi: seznámení se zbraněmi, základy bezpečné manipulace – zásady bezpečné manipulace se zbraněmi obecně, pohyb se zbraní (jednotlivci, v týmu…), změny poloh se zbraní, záměna zbraně, střelba na cíl …
 • Sebeobrana: základní a průpravné techniky, základy sebeobrany, základní údery a kopy, obrana proti úderům, základy speciální sebeobrany
 • Taktika: základy policejní/vojenské taktiky, pohyb v otevřeném terénu (přesuny týmu, patrola…), přístup k budovám, vstup do budovy, obsazení budovy/jednotlivých místností, obrana pozice/úseku …
 • Bojové mise: plnění komplexních bojových úkolů, airsoftová hra …
 • Nástup: vyhodnocení programu, vyhodnocení hry, kontrola výstroje a výzbroje, prověření aktuálního zdravotního stavu členů týmu ...

 

VEČERNÍ PROGRAM:

Dle domluvy: posezení u ohně, opékání masa, „bečka“ apod., nebo pokračování denního programu (další výcvik, noční hra...)

 

III. ÚROVEŇ

(příslušník elitní jednotky)

Tato úroveň je vhodná pro týmy, jejichž členové jsou zvyklí na náročnou manuální práci, nebo pro ty, kteří se ve svém volném čase věnují sportu na výkonnostní úrovni. Mají předchozí zkušenosti s hraním airsoftu, nebo již v minulosti absolvovali podobný výcvik a chtějí si ověřit svoji fyzickou i psychickou odolnost a posunout se dále. Program je připraven tak, aby účastníci prošli zvýšenou zátěží a byli nuceni si tzv. „sáhnout až na dno svých sil.“

 

PROGRAM:

V programu budou zahrnuty všechny prvky úroveně I. a II., ale nebudou mít přesně stanovené pořadí a budou zařazovány zdánlivě nahodile, či nelogicky. Po celou dobu programu bude kladen důraz na vytvoření stresového prostředí se zvýšenou fyzickou námahou. Součástí tohoto výcviku bude plnění speciálních úkolů, překonávání náročných překážek, topografie, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a další speciální činnosti.

VEČERNÍ PROGRAM:

Dle domluvy: posezení u ohně, opékání masa, „bečka“ apod., nebo pokračování denního programu (další výcvik, noční hra...)

 

- - -

 

Jednotlivé programy jsou rámcové a lze je po dohodě s organizátory měnit, nebo přizpůsobit. Naši instruktoři mají dlouholeté zkušenosti s výcvikem nováčků, pokročilých i specialistů, a to jak civilistů tak i příslušníků ozbrojených složek. Dokáží přirozeně motivovat a přiměřeně dávkovat intenzitu tréninku dle aktuální úrovně všech cvičenců.

 

PROGRAM NA OBJEDNÁVKU:

Nabízíme možnost návrhu/tvorby vlastního programu. V případě zájmu o intenzivnější výuku sebeobrany (KRAV MAGA, JIU-JITSU, SYSTEMA), nebo většího podílu speciální taktiky, manipulace se zbraní, první pomoci, nebo airsoftové hry, lze vše domluvit při objednávce konkrétní zakázky.

    

V případě zájmu nás prosím kontaktujte...